POLOWANIA  DEWIZOWE


 

      

 

          

                 Biuro Polowań "DIANA" jest integralną częścią Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie.  Jest ono pośrednikiem między Kołami Łowieckimi a myśliwymi całej Europy. Działalność Biura Polowań prezentuje strona internetowa http://www.diana.com.pl/index2.php Zapraszamy do przeglądania tej strony.

            

Strona 1234                  

                     

Strona główna


www.danielbartoszyce.pl