AKTY  PRAWNE


 


 1.ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

                    2.NOWY STATUT PZŁ

                    3.REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

                    4.WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA NA POLOWANIU ZBIOROWYM

                         5.ZBIÓR ZASAD ETYKI  ŁOWIECKIEJ

 

Strona główna


www.danielbartoszyce.pl